Velkommen til

"Klimautfordringen og deg"!

"Å redde Sivilisasjonen er ikke en Tilskuersport!"

/ Lester R. Brown, EPI.

Hva er "Klimautfordringen og deg"?

En kilde til forståelse av: 

Klimatrusselen, hvor alvorlig den er, løsningene, 

Hvor mye det haster og  hvorfor det er viktig at alle bidrar aktivt

KLIMAENDRINGENE TRUER SIVILISASJONEN VÅR

DR. LONNIE G. THOMPSON

Klimaforsker, Ohio State University

thompson

“Klimatologer har, som andre forskere,  en tendens til å være en gruppe det er vanskelig å påvirke følelsesmessig … Hvorfor snakker klimaforskere da om farene ved global oppvarming? Svaret er, at vi praktisk tatt alle nå er overbevist om, at global oppvarming utgjør en klar og presserende trussel mot vår sivilisasjon. “

DR. JAMES E. HANSEN

Klimaforsker, Columbia University

hansen

Kull er den største trusselen mot sivilisasjonen og alt liv på planeten vår. Klimaet er i ferd med å nå et vippepunkt … med risiko  for eksplosive endringer, virkninger som vil være irreversible, hvis vi ikke raskt minker utslippene fra fossilt brensel i løpet av de neste tiårene. “

UNITED STATES DEP. OF DEFENSE

Pentagon

military

“Klimaendringene vil påvirke det amerikanske forsvarsdepartementet evne til å forsvare landet og utgjør en umiddelbar risiko for USA´s nasjonale sikkerhet.

VI TRENGER EN MOBILISERING SOM UNDER ANDRE VERDENSKRIG FOR Å BEKJEMPE DEM

LESTER R. BROWN

President for Earth Policy Institute

og USDA

brown-1

Å redde sivilisasjonen vil kreve en massiv mobilisering, og med en hastighet som i krigstid. Den analogien som kommer nærmest  er den forsinkede mobiliseringen i USA under andre verdenskrig.”

DR. DANIEL PAULY

Professor i fiskeri og zoology, University of British Columbia

Daniel_Pauly_pic3

Vi forholder oss til klimaendringene på nivå med den fare dette representerer. Det er som en krig. Når det er krig, er produksjonsapparatet innstilt på krig, og i løpet av uker slutter det med å produsere for eksempel biler  … og begynner produsere fly.  2. verdenskrig er et godt eksempel på dette. “

DR. JOSEPH ROMM

M.I.T. fysiker, forfatter og tidligere sekretær i Dep. of Energy policy

romm-1

2. verdenskrig er den eneste troverdige og nærliggende metafor for omfanget av innsatsen som trengs for å … bevare et levelig klima.”